Financieel en fiscaal advies

Onderbouwde afspraken maken bij uw scheiding

Financiële consequenties

Een scheiding is niet alleen emotioneel ingrijpend, maar heeft ook veel financiële consequenties:

  • De verdeling van uw vermogen. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of op huwelijkse voorwaarden? Is er uitgesloten vermogen zoals een erfenis of schenking? Of is privé en gezamenlijk vermogen met elkaar vermengd? Jacqueline maakt dit inzichtelijk zodat u onderbouwde keuzes kunt maken. Hierbij betrekt zij direct de normen die voor uw hypotheek gelden zodat uw afspraken ook uitvoerbaar zijn.
  • Uw inkomenspositie. Volgt u de standaard alimentatieberekeningen of heeft u andere wensen, zoals een afkoop van partneralimentatie? En hoe zit het met alle toeslagen en fiscale kortingen na de scheiding? Jacqueline maakt voor u inzichtelijk hoe uw portemonnee er straks uit ziet.
  • Uw pensioensituatie. Is het handig om uw pensioen te verdelen volgens de wet of past een andere keuze wellicht beter bij uw situatie? En wat als uw ex overlijdt, is er dan nog een nabestaandenpensioen of levensverzekering? Uw testament moet waarschijnlijk ook worden aangepast.
  • Indien gewenst verzorgt Jacqueline uw belastingaangifte in het jaar van scheiding.

Fiscale consequenties

Een scheiding heeft veel fiscale consequenties. In de meeste echtscheidingsconvenanten wordt hier onvoldoende aandacht aan besteed. Het komt dan ook regelmatig voor dat ex-partners achteraf met onverwachte naheffingen van de Belastingdienst worden geconfronteerd. Jacqueline zorgt ervoor dat uw afspraken fiscaal in orde zijn, zodat nare verassingen achteraf worden voorkomen.

Eigen bedrijf?

Heeft u of uw partner een eigen bedrijf? Dan is financiële expertise bij uw scheiding nog belangrijker vanwege de complexiteit hiervan:

  • Is het bedrijf ook onderdeel van het te verdelen vermogen?
  • Welk inkomen is reëel voor de alimentatieberekening?
  • Is er een oudedagsvoorziening binnen het bedrijf die verdeeld moet worden?

Jacqueline heeft hier ruime ervaring mee, ook op fiscaal gebied.