Mediation

In goed overleg uit elkaar

Mediation

Geld en emoties gaan vaak hand in hand. Om niet in een eindeloze en kostbare strijd verwikkeld te raken, kunt u kiezen voor mediation. Mediation is een methode van conflictbemiddeling met behulp van een onafhankelijke en neutrale derde en geeft de mogelijkheid om zelf oplossingen op maat te vinden. De ervaring leert dat afspraken die men zelf maakt tijdens een mediation traject in de praktijk beter worden nageleefd dan regelingen die zijn opgelegd door de rechter.

Jacqueline van der Vorm is als familiemediator geregistreerd bij de MFN en heeft zich gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling. Zij helpt u en uw partner om ondanks uw boosheid, schuldgevoel of teleurstelling, samen uw relatie op een goede manier af te ronden.

Dit doet zij door naar oplossingen te zoeken die in u beider belang zijn. Door de combinatie met haar financiële en fiscale expertise kan zij u tijdens het mediation traject direct informeren en adviseren over de financiële en fiscale mogelijkheden en consequenties van uw in overleg te bepalen oplossingen.