Werkwijze mediation

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst, stuurt u bij voorkeur een e-mail naar info@vandervormfp.nl waarin u uw situatie of vraag voorlegt.

Vervolgens zal in overleg een inventarisatiegesprek worden gepland. Vanwege haar neutraliteit als mediator ontvangt Jacqueline u vanaf het eerste gesprek direct graag samen. Dit gesprek is enerzijds een kennismaking, anderzijds kunnen wij ook gelijk al uw wensen en ideeën over de toekomst bespreken. Om het gesprek effectief te laten verlopen ontvangt u bij de afspraakbevestiging een lijst van te verzamelen stukken die u tijdens het eerste gesprek middels kopieën kunt overhandigen. Digitaal aanleveren is natuurlijk ook prima.

Indien Jacqueline alle benodigde informatie heeft, gaat zij voor u aan de slag. U ontvangt altijd een schriftelijke inventarisatie met onderbouwde bespreekpunten voor uw scheiding. In deze inventarisatie krijgt u, op basis van uw wensen, vast een aanzet voor de verdeling van het vermogen, inkomen en pensioen.

Nadat u deze inventarisatie rustig heeft kunnen doorlezen, zal een afspraak worden gemaakt voor een vervolggesprek. Op basis van de schriftelijke inventarisatie heeft Jacqueline dan gelijk al een inhoudelijk gesprek met u over de financiële mogelijkheden en consequenties van uw scheiding. Uiteraard is het mogelijk om daarna alternatieve scenario’s of berekeningen voor u te maken.

Ook het bij minderjarige kinderen verplichte ouderschapsplan komt uiteraard aan de orde. Op basis van uw wensen inzake de verdeling van zorg, kosten en overige zaken zal Jacqueline dit plan voor u opstellen.

Het aantal benodigde gesprekken is afhankelijk van uw aanlevering van stukken, de complexiteit van uw situatie en de snelheid waarmee u en uw partner tot overeenstemming komen. Gemiddeld zijn er zo’n vier gesprekken nodig.

Indien u over alle punten overeenstemming hebt bereikt, legt Jacqueline uw afspraken vast in een concept convenant. De advocaten waar Jacqueline mee samenwerkt zorgen ervoor dat dit convenant juridisch juist is en wordt ingediend bij de rechtbank.

Na de juridische afronding van de scheiding kan Jacqueline u van dienst zijn bij het informeren van uw pensioenuitvoerders en de verzorging van uw belastingaangifte in het jaar van scheiding.

jacqueline van der vorm Financieel en fiscaal specialist bij scheidingen